امروز : جمعه 3 خرداد 1398 / 12:07 / به وقت تهران

موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی برگزار می کند.

 فراخوان دومین همایش آموزش عالی و توسعه پایدار - 7 اسفند 1392
 
 
 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جیرفت اعضای هیأت علمی  این دانشگاه می توانند جهت اطلاع از اهداف و محورهای این همایش اینجا کلیک کنند.