امروز : دوشنبه 11 مرداد 1400 / 01:13 / به وقت تهران


آدرس :


جیرفت، کیلومتر 8 جاده بندرعباس، دانشگاه جیرفت. کد پستی: 7867161167


تلفن: 03443347061

فاکس:  03443347065

پست الکترونیکی: info [ @ ] ujiroft.ac.ir