امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 07:51 / به وقت تهران
 • ریاست دانشگاه

  • اداره حراست

  • دبیرخانه هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

  • دفتر ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

  • گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

  • گروه نظارت و ارزیابی

   • مسئول دبیرخانه جذب اعضا هیات علمی

  • مدیریت امور حقوقی، قراردادها و رسیدگی به شکایات

  • مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی

  • معاونت آموزشی و پژوهشی

   • گروه آموزش های آزاد و مجازی

   • گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت

   • مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   • مدیریت امور پژوهشی و فناوری

   • کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

  • معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

   • اداره امور فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

   • مدیریت امور اداری و پشتیبانی

   • مدیریت امور مالی

   • مدیریت بودجه، تشکیلات، تحول اداری و بهره وری

  • معاونت دانشجویی

   • اداره تربیت بدنی

   • مدیریت امور دانشجویی

   • مرکز بهداشت، درمان و مشاوره دانشجویی