امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 07:43 / به وقت تهران

تاریخچه شکل گیری گروه:

گروه محیط زیست در مهرماه سال تحصیلی 92-1391 با پذیرش 23 دانشجو شروع به کار کرد. هم اکنون این گروه بیش از 70 دانشجو و یک هیات علمی و یک بورسیه دارد.

 

   نام و نام خانوادگی: ملیحه امینی
  تحصیلات: دکتزی آلودگی و بیوتکنولوژی محیط زیست – دانشگاه تربیت مدرس
   مرتبه علمی: استادیار
  زمینه های تحقیقاتی:
1.    تحقیقات وابسته به بیوتکنولوژی
2.    تصفیه فاضلاب های آلوده در بیورآکتورهایی با کارایی بالا
3.    جذب فلزات سنگین از جریان فاضلاب های صنعتی
4.    رنگ زدایی با استفاده از ذرات کربن
5.    حذف ترکیبات آلی فرار از هوای آلوده
6.    حذف آلاینده ها توسط فرایندهای بیولوژیکی
7.    تولید مواد زیستی بیوپلیمر و بیوپلاستیک
8.    انجام فرآیند تخمیر در بیورآکتور و تولید سوخت زیستی اتانول
9.    مدیریت مواد زائد جامد

•    شماره تماس:  3-03483260061
•    داخلي:  260
•    دورنگار: 03483260065
•    آدرس پست الكترونيكي: m.amini@ujiroft.ac.ir
                                     amini.malihe@gmail.com