امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 09:26 / به وقت تهران

تاریخچه شکل گیری گروه:

گروه شیلات در مهرماه سال تحصیلی 91-1390 با پذیرش 23 دانشجو در رشته شیلات شروع به کار کرد.هم اکنون این گروه بیش از 100 دانشجو و یک هیات علمی دارد.


نام و نام خانوادگی: احمد رفیعی پور

رشته تحصیلی: دامپزشکی

رتبه علمی: استادیار 

تلفن دفتر: داخلی 263

ایمیل:Ahmad.rafieepour@yahoo.com