امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:00 / به وقت تهران

 

تاریخچه شکل گیری گروه:

 

بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم بصورت کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی از سال 1368 در آموزشکده کشاورزی جیرفت وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان تاسیس و اقدام به پذیرش دانشجو کرد و از سال1372  به کاردانی تکنولوژی ماشین های کشاورزی تغییر نام یافت. از سال  1384پذیرش دانشجو در دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت کارشناسی ناپیوسته مهندسی ماشین های کشاورزی انجام گرفت و پس از تبدیل شدن مرکزآموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت (وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان)،  به دانشگاه جیرفت( سال 1388) پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1389 آغاز شد. همچنین اولین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی از سال 1391 در گروه مکانیک بیوسیستم پذیرش شد. در سال 1392 با تغییر اسم رشته به مکانیک بیوسیستم پذیرش دانشجو نیز در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه آغاز شد. هم اکنون گروه مکانیک بیوسیستم در دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو پذیرش می کند. گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم تعداد 5 عضو هیئت علمی شامل 3 استادیار ،1 مربی و 1 دانشجوی دکتری مامور به تحصیل در رشته  مکانیک ماشین های کشاورزی دارد. در حال حاضر تعداد دانشجویان این بخش در مقطع کارشناسی در دو گرایش مکانیک ماشین های کشاورزی و مکانیک بیوسیستم 42 نفر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در دو گرایش مذکور 17 نفر می باشند. بخش مکانیک بیوسیستم دارای یک واحد مجموعه کارگاهی شامل کارگاه موتورهای احتراق داخلی، ورق کاری، تراشکاری، جوشکاری، هیدرولیک، برق و مقاومت مصالح می باشد.

 


 

نام و نام خانوادگی: حمید قاسم خانی

 سمترئیس بخش مهندسی مکانیک بیوسیستم

 تحصيلات:  دکترای تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه تهران

 مرتبه علمي: استادیار

 زمینه های تحقیقاتی:

 - خشک کن ها

  - انرژی های تجدید پذیر

 شماره تماس:  03443347061

داخلي:  271

دورنگار:

 آدرس پست الكترونيكي:  h_ghasemkhani [at] ujiroft.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی: مجید دولتی

تحصيلات:  دکترای تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه تهران

مرتبه علمي: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

- طراحی ماشین های کاشت

- ماشین بینایی

شماره تماس:  03443347061

داخلي:  229

دورنگار: 03443347065

آدرس پست الكترونيكي: mdowlati [at]ujiroft.ac.ir

 

نام و نام خانوادگی: فرهاد خوشنام

 تحصيلات:  دکترای تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه تهران

 مرتبه علمي: استادیار

 زمینه های تحقیقاتی:

 - خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی

 - تست های غیر مخرب

 شماره تماس:  

 داخلي: 

 دورنگار:

 آدرس پست الكترونيكي: f_khoshnam2000 [at] yahoo.com


 نام و نام خانوادگی: محمدرضا کماندار

تحصيلات:  دانشجوی دکترای تخصصی مکانیک ماشین های کشاورزی- دانشگاه تهران

مرتبه علمي: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

- طراحی ماشین های کشاورزی

- خشک کن ها

شماره تماس: 

داخلي: 

دورنگار:

آدرس پست الكترونيكي:


  نام و نام خانوادگی: مسلم نامجو

 تحصيلات: کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی اصفهان

 مرتبه علمي: مربی

 زمینه های تحقیقاتی:

 - طراحی و ساخت

 -مدل کردنٰ و تحلیل قطعات مکانیکی با نرم افزارهای المان محدود

 شماره تماس:  4 - 03483260061 

 داخلي:  231

 دورنگار: 03483260065

آدرس پست الكترونيكي: moslem.namjoo [at] gmail.com