امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 07:59 / به وقت تهران

 

تاریخچه شکل گیری گروه:

 

بخش مهندسی علوم دامی بصورت کاردانی امور دامی از سال 1368 در آموزشکده کشاورزی جیرفت وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان تاسیس و اقدام به پذیرش دانشجو کرد و از سال1372  به کاردانی تکنولوژی تولیدات دامی تغییر نام یافت. از سال  1384پذیرش دانشجو در دانشکده کشاورزی جیرفت، دانشگاه شهید باهنر کرمان به صورت کارشناسی ناپیوسته مهندسی تولیدات دامی انجام گرفت و پس از تبدیل شدن مرکزآموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت (وابسته به دانشگاه شهید باهنر کرمان)،  به دانشگاه جیرفت( سال 1388) پذیرش دانشجوی کارشناسی پیوسته مهندسی علوم دامی در دو گرایش دام و طیور از سال 1390 آغاز شد و هرساله در این دو گرایش دانشجو پذیرش می شود . همچنین اولین دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه در گرایش تغذیه طیور از سال 1390 در گروه علوم دامی پذیرش شد.در سال 1392 دو گرایش دیگر علوم دامی در مقطع ارشد شامل فیزیولوژی طیور و تغذیه دام نیز در دانشگاه گشایش و دانشجو در این دو گرایش پذیرش شد.هم اکنون گروه علوم دامی در دو گرایش کارشناسی (علوم دامی –  گرایش دام ، علوم دامی –  گرایش طیور) و سه گرایش کارشناسی ارشد ( تغذیه دام، تغذیه طیور و فیزیولوژی طیور ) دانشجو پذیرش می کند. گروه مهندسی علوم دامی تعداد 14 عضو هیئت علمی شامل 5 استادیار ،3 مربی و 6 دانشجوی دکتری بورسیه و مامور به تحصیل در گرایش های مختلف علوم دامی دارد. در حال حاضر تعداد دانشجویان این بخش در مقطع کارشناسی در دو گرایش دام و طیور124 نفر و تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در سه گرایش مذکور 32 نفر می باشند. بخش علوم دامی دارای یک واحد گاوداری شامل32 راس گاو و گوساله نژاد جرزی ، سه جایگاه باز مخصوص نگهداری گوسفند شامل50 راس گوسفند نژاد کرمانی، 50 باکس نگهداری گوسفند جهت انجام کارهای پژوهشی و دو سالن مجهز آموزشی و پژوهشی پرورش جوجه های گوشتی در ایستگاه آموزشی – تحقیقاتی شهید بهشتی دانشگاه می باشد. همچنین این بخش دارای آزمایشگاه های تغذیه دام، فیزیولوژی دام، تولید جنین آزمایشگاهی (IVF)، و آزمایشگاه میکروبیولوژی و انگل شناسی می باشد. وسایل و تجهیزات آزمایشگاهی بخش شامل: دستگاه کجلدال، سوکسله، فایبرتک، انکوباتور  CO2، میکروسکوب اینورت، هود لامینار بیولوژیک، کوره الکتریکی، آون، بن ماری و...می باشد.


 اعضای هیات علمی گروه:


 

نام و نام خانوادگی: حسین دوماری

سمت: مدیر گروه

 تحصيلات

دکترای عمومی دامپزشکی (DVM) - دانشگاه شیراز

 زمینه های تحقیقاتی:

 - بهداشت، بیماری های مشترک،

-  بیماری های عفونی،  بیماری های انگلی،  میکروبیولوژی

دکترای تخصصی- بهداشت و کنترل کیفیت مواد غذایی- دانشگاه تهران

زمینه های تحقیقاتی:

- سرطان و آلودگی به نیترات در مواد غذایی

- مسمومیت های غذایی در انسان

- باقیمانده سموم و آفت کش ها در مواد غذایی

- مواد غذایی و بیماری های نو ظهور در انسان

 مرتبه علمي: استادیار

 شماره تماس: 

 داخلي: 223

 دورنگار: 03443347065

آدرس پست الكترونيكي:  h_dumary@yahoo.com


 

نام و نام خانوادگی: نعمت ضیائی

 گروه: مهندسی علوم دامی

 تحصیلات: دکتری تغذیه طیور(PhD in Animal Nutrition and Welfare)

زمینه های تحقیقاتی:

 

Animal Nutrition and Welfare

 Crude Protein and Mineral Metabolism

 Mineral and crude protein Analysis

 TLC, HPTLC and HPLC for measuring organic compounds

 Radio immunoassay (RIA) for measuring AVT Hormone in broilers

 شماره تماس:

 شماره تماس داخلی: 273

     Nemat.Ziaei [at] ujiroft.ac.ir :آدرس پست الكترونيكي

  (CV) مشاهده رزومه

 


نام و نام خانوادگی: امید علی اسماعیلی

تحصيلات: دکترای تخصصی تغدیه دام- تغذیه طیور- دانشگاه تهران

مرتبه علمي:  دانشیار

زمینه های تحقیقاتی:

- افزودنی های غذایی در تغذیه حیوانات

- مواد معدنی در تغذیه حیوانات

- فرآوری و استفاده از محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه حیوانات

- اثرات سترس گرمایی و ارتفاعات بالا در طیور

شماره تماس: 3- 03443347061

داخلي: 225

دورنگار: 03443347065

آدرس پست الكترونيكي: omid.esmaeilipour@ujiroft.ac.ir

 (CV) مشاهده رزومه


 

نام و نام خانوادگی: مرتضی ستائی مختاری

گروه: علوم دامی

تحصیلات : دکترای ژنتیک و اصلاح نژاد دام- دانشگاه تهران

 مرتبه علمي: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

ژنتیک کمی، مدل های خطی و غیر خطی در ارزیابی ژنتیکی دام های اهلی

شماره تماس (به اختیار): _

شماره تماس داخلی: _

آدرس پست الكترونيكي : msmokhtari@ujiroft.ac.ir

 (CV) مشاهده رزومهنام و نام خانوادگی: روح اله میرمحمودی

تحصیلات: دکترای تخصصی- فیزیولوژی تولید مثل

 زمینه های تحقیقاتی:

بهبود بازده تولید مثلی  

مطالعه روند تغییرات هورمونی طی سیکل تولید مثلی در دامهای بومی

مطالعه دینامیک فولیکولهای تخمدان با استفاده از تکنیک اولتراسونوگرافی

مطاله الگوی فعالیت فولیکولهای تولید کننده الیاف

داخلی: 222

آدرس پست الكترونيكي:

  mirmahmoodi@ujiroft.ac.ir     mirmahmoodi@gmail.com

 (CV) مشاهده رزومه


نام و نام خانوادگی: ارسلان برازنده

تحصيلات:

دکتری ژنتیک و اصلاح نژاد دام، دانشگاه شهید باهنر کرمان (1395-1391)

مرتبه علمي:  استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

  • بیوانفورماتیک و سیستم بیولوژی (Bioinformatics and Computational System Biology)
  • محاسبات ژنومی (Genome Computations)
  • ژنومیک و فرا ژنومیک (Genomic and Epigenomic)
  • الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری (Heuristic and meta-heuristic algorithms)
  • ژنتیک کمی و ارزیابی های ژنتیکی (Quantitative Genetics and Genetics Evaluations)

شماره تماس: 

داخلي:  201

آدرس پست الكترونيكي:   mabrazandeh@gmail.com

نام و نام خانوادگی: صدراله مولایی مقبلی

تحصيلات: کارشناسی ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام - دانشگاه گیلان

مرتبه علمي:  مربی

زمینه های تحقیقاتی:

- ژنتیک کمی

شماره تماس: 

داخلي:  201

آدرس پست الكترونيكي:
sadrmolaei@yahoo.com

(CV) مشاهده رزومه

 

نام و نام خانوادگی: یدالله بدخشان

 گروه: علوم دامی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

زمینه های تحقیقاتی: فیزیولوژی حیوانات اهلی

شماره تماس (به اختیار):

شماره تماس داخلی: 224

آدرس پست الكترونيكي : yadoolah_254@yahoo.com.... Y.badakhshan@ujiroft.ac.ir

 (CV) مشاهده رزومه

 


 


نام و نام خانوادگی: مژگان مظهری

گروه: علوم دامی

تحصیلات : دکتری

زمینه های تحقیقاتی: 

مطالعات هضمی و تجزیه پذیری مواد خوراکی

تخمین انرژی قابل متابولیسم مواد خوراکی

استفاده از محصولات جانبی کشاورزی در تغذیه طیور

پروبیوتیک ها در تغذیه طیور

گیاهان دارویی در تغذیه طیور

شماره تماس (به اختیار): -

شماره تماس داخلی: 222

آدرس پست الكترونيكي :   mozhganmazhari@yahoo.com-  m.mazhari@ujiroft.ac.ir

 (CV) مشاهده رزومه


نام و نام خانوادگی: سید حسین نژاد سجادی

تحصيلات:  دکترای دامپزشکی- دانشگاه تهران

مرتبه علمي: مربی

زمینه های تحقیقاتی:

- بهداشت دام و طیور

- بیماری های انگلی دام و طیور

شماره تماس:  03443347061

داخلي:  267

دورنگار: 03443347065

آدرس پست الكترونيكي: sh_nejadsajadi@ujiroft.ac.ir

   نام و نام خانوادگی: مسلم مقبلی دامنه

سمت:  عضو هیات علمی

تحصيلات:  کارشناس ارشد ژنتیک و اصلاح نژاد دام و طیور

مرتبه علمي: مربی

زمینه های تحقیقاتی:

- ژنتیک کمی

شماره تماس:  3-03483260061

داخلي:  224

دورنگار: 03483260065

آدرس پست الكترونيكي: Moslem_md65@Yahoo.com و Moslem.md65@Gmail .com


 


 

نام و نام خانوادگی: امیر موسائی

سمت:  عضو هیات علمی

تحصيلات:  دکترای علوم دام- تغذیه نشخوارکنندگان

مرتبه علمي: دکتری

زمینه های تحقیقاتی:

مواد معدنی در تغذیه دام

تغذیه چربیها در دام های نشخوارکننده

شماره تماس:  3-03483260061

پست الکترونیک:  moosaee.amir@gmail.com