امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:34 / به وقت تهران

تاریخچه شکل گیری گروه:

پذیرش دانشجو در رشته امور زراعی مقطع کاردانی از سال 1368 آغاز و در سال 1371 به رشته تکنولوژی توليدات گیاهی تغییر نام یافت. از سال 1375 در رشته‌ مهندسی تولیدات گیاهی-زراعت و اصلاح نباتات پذیرش دانشجو انجام شد. در مهرماه سال تحصیلی 92-1391 تعداد 17 دانشجو در رشته زراعت و اصلاح نباتات مقطع کارشناسی پذیرش شد. در مهرماه 1392 تعداد 12 دانشجو، در مهرماه 1392 تعداد 13 دانشجو در مهرماه 1393 ، تعداد 18 دانشجو در مهر 1394 تعداد 17 دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرش نمود. در حال حاضر، 77 دانشجو در مقطع کارشناسی در این گروه مشغول به تحصیل هستند. همچنین با پذیرش 6 دانشجوی کارشناسی­ ارشد در مهر 1391، 9 دانشجو در مهر 1392 ، 6 دانشجو در مهر 93 و 6 دانشجو در مهر 1394، شمار دانشجویان کارشناسی­ ارشد این گروه به 25 رسیده است. هم اکنون این گروه دارای سه عضو هیأت علمی پیمانی با درجه استادیاری يک عضو هیأت علمی پیمانی با درجه مربی مامور به تحصيل و دو بورسیه دکتری است.


نام و نام خانوادگی:حسین میغانی

 سمت: مدیر گروه

 تحصیلات : دکترای تخصصی

تخصص:  فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

 شماره تماس:

 شماره تماس داخلی: 242

 آدرس پست الكترونيكي : hmeighani [at] ujiroft.ac.ir


نام و نام خانوادگی: جواد طایی

تحصيلات:  دکترای تخصصی   

تخصص:    اکولوژی گیاهان زراعی                                              

زمینه های تحقیقاتی:

-طراحی و ارزیابی سیستم های زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک

-استفاده از تکنولوژی­های سامانه اطلاعات جغرافیایی، سنجش از دور و مدل های رشد و نمو گیاهی در مطالعات آگرواکولوژیک

-استفاده از آب های غیر متعارف در کشاورزی

شماره تماس:  4-03483260061

داخلي:  236

دورنگار: 03483260065

آدرس پست الكترونيكي: jtaei [at] ujiroft.ac.ir

 


نام و نام خانوادگی: مهرانگیز جوکار

تحصيلات:  دکترای تخصصی

تخصص:    اکولوژی گیاهان زراعی

زمینه های تحقیقاتی:

-طراحی و ارزیابی سیستم های زراعی چندگانه

- اکوفیزیولوژی و تکنولوژی بذر

-ارزیابی پایداری بوم نظام های کشاورزی

شماره تماس:  4-03483260061

داخلي:  236

دورنگار: 03483260065

آدرس پست الكترونيكي: mjokar@ujiroft.ac.ir 


 نام و نام خانوادگی: مهدیه امیری نژاد

تحصیلات : دکترای تخصصی

تخصص:    فیزیولوژی گیاهان زراعی

زمینه های تحقیقاتی: زراعت، فیزیولوژی گیاهان زراعی، فیزیولوژی تنش های محیطی، گیاهان دارویی

 شماره تماس :

شماره تماس داخلی: _

آدرس پست الكترونيكي : mamiri@ujiroft.ac.ir

 (CV) مشاهده رزومه

 


 نام و نام خانوادگی: امان اله سلیمانی

تحصیلات : دکترای تخصصی

تخصص:    اصلاح نباتات- ژنتیک  بیومتری

زمینه های تحقیقاتی:

 شماره تماس :

شماره تماس داخلی: _

آدرس پست الكترونيكي :