امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 09:01 / به وقت تهران


تاریخچه شکل گیری گروه:

 شکل گیری گروه ترویج در سال 1390 در قالب دو گرایش ترویج و گرایش آموزش فعالیت خود را آغاز کرد و گروه اقتصاد نیز  درسال 1391 ایجاد ودر همان سال تعداد 20 دانشجو پذیرفته و شروع بکار نموده است . و از افتخارات این بخش می توان به آمار قبولی در مقطع ارشد در سالهای اخیر اشاره نمود.


نام و نام خانوادگی: ناصر آقاعباسی

تحصيلات:  کارشناسی ارشد- اقتصاد کشاورزی  -  دانشگاه شیراز

سمت: مدیر گروه

مرتبه علمي:  مربی

زمینه های تحقیقاتی:شماره تماس:  -
داخلي:
  -

دورنگار: 03443347065

پست الکترونیکی: naseraghaabbasi@gmail.com

 (CV) مشاهده رزومه


نام و نام خانوادگی: محسن عادلی

تحصيلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت کشاورزی  -  دانشگاه تبریز

سمت: هیات علمی

مرتبه علمي:  مربی

زمینه های تحقیقاتی:شماره تماس:  -
داخلي:
  227

دورنگار: 03443347065

پست الکترونیکی: mohsen.adelis@gmail.com

 (CV) مشاهده رزومه