امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:35 / به وقت تهران

تاریخچه شکل گیری گروه :

گروه زیست شناسی دانشگاه جیرفت در سال تحصیلی 90-1389 آغاز به کار کرد. 158 دانشجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند. اعضای هیأت علمی این گروه 3 نفر هستند و یک نفر دانشجوی دکتری دارد.


 نام و نام خانوادگی: عبدالله رمضانی قرا

 تحصیلات: دکترای تخصصی بیوفیزیک – Panjab University

سمت: مدیر گروه

 مرتبه علمی: استادیار

 زمینه های تحقیقاتی:

 

Biophysical and biochemical studies of cancer biology
Chemical carcinogenesis
Antioxidant activities of herbal plants
Spectrophotometery

 

شماره تماس: 03483260061-64

 داخلی: 225

 دورنگار: 03483260065


 نام و نام خانوادگی: حسین بی باک

سمت: عضو هیات علمی

گروه: زیست شناسی

تحصیلات: فوق لیسانس

زمینه های تحقیقاتی:

1-مطالعه و بررسی فلور مناطق مختلف.

2-مطالعه و بررسی دانه های گرده گونه های مختلف

3- مطالعه و بررسی ات-اکولوژی گونه های خاص منطقه.

4- مطالعه و بررسی تبادلات ژنی بین جمعیت های یک گونه.

5- مطالعات سیتوژنتیک گیاهی

 شماره تماس داخلی: _

آدرس پست الكترونيكي: Hbibak@ujiroft.ac.ir 

(CV) مشاهده رزومه 


 نام و نام خانوادگی: فرشته عزتی

گروه: زیست شناسی

تحصیلات: دکتری تخصصی بیوفیزیک

مرتبه علمی: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

شماره تماس داخلی: 244

آدرس پست الكترونيكي: 

fezzatighadi@yahoo.com