امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 09:18 / به وقت تهران

تاریخچه گروه :

 گروه ریاضی دانشگاه جیرفت در مهرماه سال تحصیلی 90-1389 آغاز به کار کرد.122 نفر دانششجو در این رشته مشغول به تحصیل هستند. 4 عضو هیأت علمی دارد.


نام و نام خانوادگی: یوسف محمدی

سمت: رئیس بخش علوم پایه

گروه: علوم پایه (ریاضی)     

تحصیلات: دکتری

زمینه های تحقیقاتی:

سیستم های دینامیکی
نظریه ارگودیک- نظریه اطلاعات

شماره تماس: (به اختیار)

شماره تماس داخلی: 274

آدرس پست الكترونيكي:

u.mohamadi1364@gmail.com


نام و نام خانوادگی: دکتر دربیدی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: علوم پایه(ریاضی)     

تحصیلات: دکتری

زمینه های تحقیقاتی:

شماره تماس: (به اختیار)

شماره تماس داخلی:

آدرس پست الكترونيكي:


hr_dorbidi@ujiroft.ac.ir


نام و نام خانوادگی: رویا قاسم خانی

سمت: عضو هیات علمی

گروه: علوم پایه(ریاضی)     

تحصیلات: فوق لیسانس 

زمینه های تحقیقاتی:

شماره تماس: 

شماره تماس داخلی:262

آدرس پست الكترونيكي:

roya.ghasemkhani@gmail.com


نام و نام خانوادگی: فیروز لنگری زاده

سمت: عضو هیات علمی

گروه: علوم پایه(فیزیک)     

تحصیلات: فوق لیسانس  فیزیک

زمینه های تحقیقاتی: اپتیک لیزر

شماره تماس: 

شماره تماس داخلی:

آدرس پست الكترونيكي:Flangerizadeh@ujiroft.ac.ir