امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 09:18 / به وقت تهران

تاریخچه شکل گیری گروه:

گروه جغرافیا دانشگاه جیرفت در مهرماه سال تحصیلی 93-1392 با پذیرش 39 دانشجو در مقطع کارشناسی در گرایش آب و هواشناسی آغاز به کار کرد. در مهرماه 1393 تعداد 21 دانشجو و در مهرماه 1394 تعداد 29 دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرش نمود. در حال حاضر، 89 دانشجو در مقطع کارشناسی در این گروه مشغول به تحصیل هستند. هم اکنون این گروه دارای دو عضو هیأت علمی پیمانی با درجه استادیاری است.


نام و نام خانوادگی: امین دهقانی

سمت:مدیر گروه

 تحصیلات : دکتری تخصصی  (PhD)

 زمینه های تحقیقاتی:

  شماره تماس: ــــ

 شماره تماس داخلی: ــــ

 آدرس پست الكترونيكي :

 دریافت رزومه (CV)

 


 نام و نام خانوادگی:       كرامت نژاد افضلی                

تحصیلات:

دکتری تخصصی-ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی-دانشگاه تربیت مدرس

تحصیلات: دکتری تخصصی  (PhD)

زمینه های تحقیقاتی:

ژئومورفولوژی سواحل:Coastal Geomorphology    

ژئومورفولوژی تکتونیک:Tectonic Geomorphology

هیدرو ژئومورفولوژی:Hydro Geomorphology       

ژئومورفولوژی شهری:Urban Geomorphology       

 ایمیل:k_afzali2007@yahoo.com                         


 دریافت رزومه (CV) نام و نام خانوادگی: علی شهدادی

 

 تحصيلات:  دکتری جغرافیا

 مرتبه علمي: استادیار

 زمینه های تحقیقاتی:

  Health and wellbeing Geography

 Spatial planning

 Ecotourism

 Social subject

  شماره تماس:  3-03443347061

 داخلي:  267

 دورنگار: 03443347065

 آدرس پست الكترونيكي:

alishahdadi@gmail.com

 

 

نام: محمد
نام خانوادگی: صفی زاده
سمت: مدیر روابط عمومی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: روان شناسی عمومی
داخلی: 208
دورنگار: 03483260065
آدرس پست الکترونیکی:
msefizadeh@yahoo.com         ،          publicrelation.uj@gmail.com