امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 09:17 / به وقت تهران

 تاریخچه شکل گیری گروه:

 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت در مهرماه سال تحصیلی 92-1391 با پذیرش 38 دانشجو در مقطع کارشناسی آغاز به کار کرد. در بهمن همان سال، 57 دانشجو در نوبت دوم (شبانه)، در مهرماه 1392 تعداد 36 دانشجو، در مهرماه 1393 تعداد 26 دانشجو و در مهر 1394 تعداد 27 دانشجو در مقطع کارشناسی پذیرش نمود. در حال حاضر، 184 دانشجو در مقطع کارشناسی در این گروه مشغول به تحصیل هستند.هم اکنون این گروه دارای سه عضو هیأت علمی پیمانی با درجه استادیاری است.

  نام و نام خانوادگی: محسن بتلاب اکبر آبادی

سمت: عضو هیأت علمی ـ استادیار

گروه: علوم انسانی ـ ادبیات

تحصیلات : دکتری تخصصی  (PhD)

زمینه های تحقیقاتی:

 شماره تماس: ــــ

شماره تماس داخلی: ــــ

آدرس پست الكترونيكي :@ujiroft.ac.ir

  دریافت رزومه (CV)نام و نام خانوادگی: مهدي دهرامي

سمت: عضو هیأت علمی ـ استادیار

گروه: علوم انسانی ـ دكتراي زبان و ادبيات فارسي 

تحصیلات : دکتری تخصصی  (PhD)

زمینه های تحقیقاتی:

 شماره تماس: ــــ

شماره تماس داخلی: ــــ

آدرس پست الكترونيكي : 

dehrami@ujiroft.ac.ir

(CV) مشاهده رزومه


نام و نام خانوادگی: يوسف اصغري بايقوت

سمت: عضو هیأت علمی ـ استادیار

گروه: علوم انسانی ـ ادبیات

تحصیلات : دکتری تخصصی  (PhD)

زمینه های تحقیقاتی:

 شماره تماس: ــــ

شماره تماس داخلی: ــــ

آدرس پست الكترونيكي : y.asqari@ujiroft.ac.ir

 (CV) مشاهده رزومه

 


نام و نام خانوادگی: حمدالله راوند

سمت: عضو هیأت علمی ـ استادیار

گروه: علوم انسانی ـ ادبیات

تحصیلات : دکتری تخصصی  (PhD)

زمینه های تحقیقاتی:

 -سنجش و ارزیابی

-آزمون سازی و ارزیابی زبان

-مدل سازی معادله ساختاری

-نظریه پرسش و پاسخ

-مدل چند سطحی

-مدل تشخیصی شناختی

شماره تماس داخلی: 202

آدرس پست الكترونيكي : ravandhamdollah@gmail.com 

 (CV) مشاهده رزومه