امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 07:47 / به وقت تهران

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 تاریخچه: 

دانشکده ادبیات و علوم انسانی در مهرماه سال 1391 با سه رشته باستان­شناسی، تاریخ و زبان و ادبیات فارسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه جیرفت گشایش یافت و با پذیرش 107 دانشجو در مهر ماه 1391 (29 دانشجوی باستان­شناسی، 40 دانشجوی تاریخ و 38 دانشجوی زبان و  ادبیات فارسی) آغاز به کار نمود. سپس در راستای سیاست­های توسعه دانشگاه، در مهر 1392 پذیرش دانشجو در رشته جغرافیا گرایش آب و هواشناسی در مقطع کارشناسی و رشته باستان­شناسی در مقطع کارشناسی­ارشد صورت پذیرفت. در حال حاضر، این دانشکده دارای 154 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته باستان­شناسی، 15 دانشجو در مقطع کارشناسی­ارشد باستان­شناسی، 192 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته تاریخ، 184 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته زبان و ادبیات فارسی و 89 دانشجو در مقطع کارشناسی رشته جغرافیا گرایش آب و هواشناسی است. شمار اعضای هیأت علمی این دانشکده، 11 نفر عضو هیأت علمی پیمانی و 2 نفر عضو هیأت علمی بورسیه دکتری است.


  رشته ها و مقاطع تحصیلی موجود در دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

ردیف

رشته و گرایش

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1

باستان­شناسی

× 

×

-

2

تاریخ

×

-

-

3

زبان و ادبیات فارسی

×

-

-

4

جغرافیا ـ آب و هواشناسی

×

ـ

ـ

 
اعضای هئیت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

ردیف

نام و نام خانوادگی

تخصص -  رتبه علمی

شماره تلفن دفتر

آدرس ایمیل

1

سعید امیرحاجلو

باستان­شناسی ـ استادیار

275

S.hajloo@ujiroft.ac.ir

2

سارا سقایی

باستان­شناسی ـ استادیار

-

 s.saghaee@ujiroft.ac.ir

3

نصیر اسکندری دامنه

باستان­شناسی ـ بورس

-

nasir.eskandari@yahoo.com

4

محسن بتلاب اکبرآبادی

ادبیات فارسی ـ استادیار

-

m.akbarabadi@ujiroft.ac.ir

5

یوسف اصغری بایقوت

ادبیات فارسی ـ استادیار

-

y.asqari@ujiroft.ac.ir

6

مهدی دهرامی

ادبیات فارسی ـ استادیار

-

dehrami@ujiroft.ac.ir

7

امین دهقانی

جغرافیا ـ استادیار

-

a.dehghani@ujiroft.ac.ir

8

کرامت نژادافضلی

جغرافیا ـ استادیار

-

K_afzali2007@yahoo.com

9

محمد سالاری محمدآباد

تربیت بدنی ـ مربی

-

m.salari@ujiroft.ac.ir

10

حمدالله راوند

زبان انگلیسی ـ استادیار

225

ravand@ujiroft.ac.ir

11

زینب رستمی­ نسب

علوم تربیتی ـ مربی

256

-

12

مهدی وزین­ افضل

تاریخ ـ بورس

-

drmahdivazin@gmail.com

13

مهدی دهقانی

تاریخ ـ استادیار

-

Mehdi.dh82@yahoo.com