امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398 / 20:18 / به وقت تهران

مراسم اربعین شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

مراسم اربعین شهدای گمنام دانشگاه جیرفت

مراسم اربعین شهدای گمنام دانشگاه جیرفت در روز یکشنبه 96/1/27 بعد از نماز مغرب و عشا در جوار شهدای گمنام  برگزار می شود. لذا از کلیه دانشجویان، کارکنان و اساتید محترم دانشگاه جهت شرکت در این مراسم معنوی دعوت بعمل می آید.