امروز : دوشنبه 16 تير 1399 / 23:45 / به وقت تهران

ثبت نام اعتکاف دانشجویی (ویژه دانشجویان دختر)

ثبت نام اعتکاف دانشجویی (ویژه دانشجویان دختر)

ثبت نام اعتکاف دانشجویی ویژه دانشجویان دختر از  1396/1/16 آغاز می شود. لذا جهت نام نویسی به دفتر بسیج دانشجویی مراجعه نمایید.

 

مدارک موردنیاز: کپی شناسنامه و کارت دانشجویی