امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:03 / به وقت تهران
 • دبیرخانه جذب اعضا هیات علمی
 • فرم های هيأت اجرايي جذب

 • نام و نام خانوادگی: محسن عادلی

  تحصيلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت کشاورزی  -  دانشگاه تبریز

  سمت: مسئول دبیرخانه جذب اعضا هیات علمی

  مرتبه علمي:  مربی

  زمینه های تحقیقاتی:

  -

  -

  شماره تماس:  -
  داخلي:
    227

  دورنگار: 03443347065

  پست الکترونیکی: mohsen.adelis@gmail.com

   (CV) مشاهده رزومه


 • فرم های هيأت اجرايي جذب اعضای هیات علمی

      فرم 1 - صلاحیت عمومی ( دانلود)
      فرم 2 - صلاحیت علمی (دانلود)

      فرم درخواست تمدید قرارداد اعضا هیات علمی پیمانی (دانلود)

      مدارک مورد نیاز مصاحبه علمی (دانلود)
   

  تبدیل وضعبت :


      آموزشی ( دانلود)
      پژوهشی (دانلود)

  فرم های ارتقاء مرتبه (دانلود)