امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:41 / به وقت تهران

 

نام و نام خانوادگی: قاسم فکوری

سمت: مشاور حقوقی رئیس و مدیر امور حقوقی دانشگاه

تحصیلات  :  کارشناس علوم قضائی

شماره تماس:  03483260061

داخلي:  257

دورنگار:  03483260065

ایمیل :  fakori20@yahoo.com

 

معرفي واحد حقوقي دانشگاه جیرفت

واحدحقوقي دانشگاه جیرفت از سال 1389 ، به منظور انجام خدمات حقوقي در جهت اجراي صحيح قوانين و مقررات در مجموعه دانشگاه، به نحوي كه منافع بيت­المال و مصالح دانشگاه تامين گردد، تشكيل و تاكنون در راستاي اهداف و وظايف خود فعاليت داشته است. در ساختار تشكيلاتي دانشگاه ، واحد حقوقي زير مجموعه حوزه رياست و عهده‌دار موارد ذيل است:

1. نظارت بر نحوه عقد قراردادهاي منعقده بين دانشگاه و اشخاص حقيقي يا حقوقي.

2.     نظارت بر حسن اجراي مفاد حقوقي مندرج در متن قراردادها.

3.     پيگيري مسائل حقوقي و پرونده‌هاي ارجاعي در محاکم عمومی وانقلاب ، ديوان عدالت اداري ، دیوان محاسبات ، سازمان بازرسی کل کشور تا حصول نتيجه.

4-  ارائه مشاوره حقوقي، پيگيري و دفاع از كاركنان دانشگاه در دعاوي كه به مناسبت كار كارمند مطرح مي‌شود.

5-.     اقدامات قضايي در جهت استيفاي حقوق دانشگاه

الف- امور كيفري

از قبيل(اختلاس كلاه برداري خيانت در امانت سرقت جعل سوء استفاده و غيره) كه مراحل آن بشرح ذيل مي‌باشد:

  • طرح شكايت و تنظيم شكوائيه
  • تشكيل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
  • پيگيري از طريق مراجع انتظامي(كلانتري، آگاهي)
  • معرفي نماينده و شركت در وقت تعيين شده و پيگري تا حصول نتيجه و اجراي راي صادره

 0          بررسي و پاسخ به دعاوي كيفري

 

           ب- امور حقوقي

  • تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي
  • تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح به رسيدگي و تهيه مدارك لازم.
  • شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت
  • اطلاع از حكم صادره و پيگيري اجراي حكم

بررسي و پاسخ به دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه دانشگاه

  اظهار نظر حقوقي در مسائلي كه از طرف واحدهاي دانشگاه ارجاع مي شود.

   انجام ساير امور محوله از سوي رياست دانشگاه.

علاوه بر موارد فوق، واحدحقوقي دانشگاه ، عهده‌دار امور ارجاعي از سوي وزارت علوم، تحقيقات و فناورياز قبيل: اخذ تعهد محضري، سپردن وثيقه ملكي، در رهن بردن املاك وثيقه، فك رهن، تبديل وثيقه، اخذ مبالغ تعهد اسناد وثيقه از طريق اجراي ثبتمي­باشد.

آدرس: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندرعباس   دانشگاه جیرفت

صندوق پستی 364 

دورنگار: 2360065- 0348
تلفن تماس: 4- 3260061- 0348 

نشانی الکترونیکیwww.ujiroft.ac.ir