امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:18 / به وقت تهران

نام و نام خانوادگی: نصیر اسکندری

سمت:  مشاور امور بین الملل

تحصيلات: دکتری باستانشناسی

مرتبه علمي: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

-باستان شناسي پيش از تاريخ خاور نزديك
- باستان شناسي پيش از تاريخ ايران
- باستان شناسي پيش از تاريخ جنوب شرق ايران
- باستان شناسي منظري
- باستان شناسي الگوي استقراري
- باستان شناسي ميداني
- باستان شناسي نظري

شماره تماس: 03443347070

داخلی:215

آدرس پست الكترونيكي: Nasireskandari@gmail.com