امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:55 / به وقت تهران

نام و نام خانوادگی: علی شهدادی

سمت:  رئیس حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل

تحصيلات:  دکتری جغرافیا

مرتبه علمي: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:

 Health and wellbeing Geography

Spatial planning

Ecotourism

Social subject

 شماره تماس:  3-03443347061

داخلي:  267

دورنگار: 03443347065

آدرس پست الكترونيكي:

alishahdadi@gmail.com

 

نام: محمد
نام خانوادگی: صفی زاده
سمت: مدیر روابط عمومی
مقطع تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: روان شناسی عمومی
داخلی: 208
دورنگار: 03483260065
آدرس پست الکترونیکی:
msefizadeh@yahoo.com         ،          publicrelation.uj@gmail.com