امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 09:13 / به وقت تهران

نام و نام خانوادگی: محسن عادلی

تحصيلات:  کارشناسی ارشد- مدیریت کشاورزی  -  دانشگاه تبریز

سمت: مدیر دفتر نظارت و ارزیابی

مرتبه علمي:  مربی

زمینه های تحقیقاتی:

-

-

شماره تماس:  -
داخلي:
  227

دورنگار: 03443347065

پست الکترونیکی: mohsen.adelis@gmail.com

 (CV) مشاهده رزومه