امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:46 / به وقت تهران
 • آیین نامه
 • پذیرش و ثبت نام
 • خدمات ماشینی
 • امتحانات
 • دانش آموختگی
 • نقل و انتقالات
 • بایگانی آموزش

 •  نام و نام خانوادگی: مرتضی ستائی مختاری

   سمت: مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی

   تحصیلات: دکترای علوم دامی- ژنتیک و اصلاح نژاد دام

  مرتبه علمی: استادیار

   زمینه های تحقیقاتی:

  ژنتیک کمی، مدل های خطی و غیر خطی در ارزیابی ژنتیکی دام های اهلی

   

  شماره تماس داخلی: 220

  آدرس پست الكترونيكي:    msmokhtari [at] ujiroft.ac.ir


  شرح وظایف مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی:

   

  مدیریت  امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه عهده دار انجام امور آموزشی دانشجویان  می باشد. مهم ترین وظایف مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به شرح زیر است:

  دبیری شورای آموزشی  و شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات شورا.

  تهیه و ابلاغ تقویم دانشگاه و نظارت بر تنظیم برنامه هفتگی و امتحانی دروس دوره های مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه.

  برنامه ریزی و بهره برداری مطلوب از امکانات و تسهیلات و تجهیزات و نیروی انسانی آموزشی و پژوهشی در جهت ارتقاء سطح علمی دانشگاه

  هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی دانشگاه در رشته ها و گرایش های مختلف با همکاری رؤسای دانشکده ها

  نظارت بر نحوه ارائه دروس و اظهار نظر در خصوص پیشنهادات دانشکده ها نسبت به متون دروس و محتوای دروس بر اساس برنامه و سرفصلهای مصوب.

  تهیه و تنظیم برنامه های آموزشی و واحدهای درسی مورد نیاز برای تدریس در هر رشته تحصیلی در محدوده مقررات.

  بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد اصلاح سرفصلها، اصلی یا اختیاری بودن عناوین دروس و تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی جهت ارائه به مراجع ذیصلاح جهت تصویب.

  همکاری با واحدهای ذیربط جهت برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل شاغل در بخشهای آموزشی دانشکده ها.

  استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.

  ارسال فرم های اعلام ظرفیت به دانشکده ها و بررسی ظرفیتهای اعلام شده از سوی دانشکده ها و تطابق با آیین نامه های موجود.

  پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.

  همکاری در تدوین آیین نامه های اجرایی مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

  تهیه و تدوین و ارسال گزارشات مربوط به حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به مراجع ذیصلاح.

  نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.

  رسیدگی به مشکلات دانشجویان در مقاطع مختلف تحصیلی و برآورد نارسایی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.

   نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.

  استفاده از آمار و اطلاعات جهت برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی دانشجویان جدید الورود و دانش آموخته  مقاطع مختلف تحصیلی.

  نظر خواهی از دانشکده ها در خصوص تغییرات برنامه های آموزشی.

  انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس سیاستهای متخذه.

  دریافت لیست پذیرفته شدگان از سارمان سنجش آموزش کشور.

  اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص ثبت نام پذیرفته شدگان در هر ترم.

  همکاری با دانشکده ها در تهیه  برنامه های هفتگی و ارسال آن به واحد رایانه و تهیه کد دروس.

  انجام امور مربوط به پذیرفته شدگان.

  پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

  انجام امور مربوط به صدور گواهی، معرفی نامه و سایر مکاتبات.

  ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم.

  صدور گواهی های موقت دانش آموختگان.

  تهیه آمار دانش آموختگان در پایان هر ترم و ارائه آن به مسؤلین ذیربط.

  ارسال تأییدیه  فارغ التحصیلی به دانشگاهها و مراکز دولتی.

  حفظ و نگهداری سوابق تحصیلی دانش آموختگان.

  انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق.

   

   

 • کارشناس پذیرش و ثبت نام: احمد حق پرست
 • کارشناس خدمات ماشینی: رقیه عطایی
 • کارشناس امتحانات: عشرت خزاعی
 • کارشناس دانش آموختگی: پوران کوهستانی
 • کارشناس نقل و انتقالات: لیلا محمودی
 • کارشناس بایگانی: سید عباس فاطمی