امروز : دوشنبه 11 مرداد 1400 / 01:34 / به وقت تهران
نام و نام خانوادگی: مسلم نامجو

سمت:  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

تحصيلات: کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمي: مربی

شماره تماس:  3 - 03443347061 

داخلي:  231

دورنگار: 03443347065

آدرس پست الكترونيكي: moslem.namjoo [at] gmail.com