امروز : چهارشنبه 12 آذر 1399 / 10:10 / به وقت تهران
نام و نام خانوادگی: مسلم نامجو

سمت:  رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی

تحصيلات: کارشناسی ارشد - دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمي: مربی

شماره تماس:  3 - 03443347061 

داخلي:  231

دورنگار: 03443347065

آدرس پست الكترونيكي: moslem.namjoo [at] gmail.com