امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:45 / به وقت تهران
 • مسئول دفتر
 • شرح وظایف
 • فرم ها
 • تماس با ما
 • مدارک مورد نیاز کارآموزی

 • نام و نام خانوادگی:حمید جهانی

  سمت:  مسئول دفتر ارتباط با صنعت

  تحصيلات: کارشناسی ارشد - دانشگاه جیرفت

  شماره تماس: 2 - 03443347061 

  داخلي:  242

  دورنگار: 03443347065

  آدرس پست الكترونيكي: 

  Karafrini.ujiroft@gmail.com
 • گروه ارتباط با صنعت و کارآفرینی از دو رکن مجزای دفتر ارتباط با صنعت و مرکز کار‌آفرینی تشکیل شده است که در دانشگاه جیرفت  تحت عنوان یک گروه فعالیت می‌کند. شناخت نیازمندی‌های صنعت و پتانسیل‌های دانشگاه مستلزم ایجاد ارتباط علمی و درک متقابل این دو پدیده است. بنابراین دفتر ارتباط با صنعت به ‌عنوان مرجع رسیدگی، پاسخ‌گویی و توسعه این ارتباط در دانشگاه بوده و تامین نیروی انسانی متخصص کار آفرین  و کمک در رفع نیاز بسیاری از نیازمندی‌های علمی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی صنایع را پیگیری و مساعدت می نماید . هماهنگی‌های لازم جهت کارآموزی، کار پژوهشی، کار پروژه و بازدیدهای علمی دانشجویان توسط این دفتر انجام می‌گیرد و مجری سیاست‌ها، برنامه‌ها و مصوبات کمیته کار‌آفرینی در زمینه ترویج، آموزش و پژوهش فرهنگ کارآفرینی است ا ین گروه سعی در ارائه برنامه های کاربردی در قالب  اجرای مهارت ها و شیوه های کارآفرینی در میان دانشجویان و ارائه دوره های کارآفرینی به دانشجویان و کار آفرینان دارد . و نیز ترویج تفکر کارآفرینی و رفتار کارآفرینانه از طریق برنامه های مختلف برای دانشجویان، اساتید، کارکنان و آحاد جامعه  را مد نظر دارد. همچنین  کمک علمی به توسعه موسسات کوچک و متوسط مدنظر این گروه  می باشد..

  مدیریت کارآفرینی با هدف تربیت نیروی انسانی کارشناس  کارآفرین تاسیس گردیده و سعی دارد در جهت رشد و گسترش فرهنگ کارآفرینی و حرکت به سوی ایجاد نیروی  کارآفرین به عنوان موتور محرکه توسعه، گام نهد.

   

  شرح وظایف:

  1-     کارآموزي دانشجويان کارشناسی    

  2-     بازديدهاي علمي دانشجويان از صنايع مرتبط

  3-     برگزاري جلسات با مديران و کارشناسان صنايع به منظور توسعه زمينه هاي پژوهشي مشترک وعقد قرار دادها  

  4-     برگزاري سمينارهاي علمي و فني توسط متخصصان صنعت 

  5-     فراهم نمودن زمينه هاي لازم براي انجام کارورزي براي دانشجويان فارغ التحصيل   

  6-     برگزاري دوره هاي آموزشي وپژوهشي با صنايع

  7-     برگزاري کارگاههاي آموزشي در زمينه ترويج کارآفريني وآشنائي دانش آموختگان با مفهوم کار آفريني

  8-     برنامه ريزي در خصوص اشاعه فرهنگ کارآفريني در بين اعضاي هيات علمي و دانشجويان 

  9-      ارائه خدمات آموزشي و پژوهشي در زمينه کارآفريني براي اعضاي هيات علمي به دانشجويان و دانش آموختگان      

  10-حمايت از کارآفرينان به عنوان الگو براي دانشجويان 

  11-آشنا نمودن دانشجويان به کليه زمينه هاي شغلي موجود در جامعه    

  12-انجام بررسي واقدامات لازم در امر پاسخگويي به نيازهاي جامعه در مراکز علمي و کار آفرين  

  13-بازديد از صنايع در جهت تشويق دانشجويان و فارغ التحصيلان جوياي کار    

  14-دريافت الويت هاي پژوهشي سازمانهاي دولتي و مراكز صنعتي و ارائه آن به قسمتهاي مربو طه

  15-پيگيري و انجام تحقيقات مورد نياز صنايع در دانشگاه

  16-معرفي كادر فني و تكنيسينهاي دانشگاه به مراكز صنعتي جهت گذراندن دوره هاي علمي و فني

  17-شناسايي مراكز صنعتي منطقه و كشور جهت تعيين ظرفيت موجود به منظور اعزام كارآموز

  18-معرفي دانشجويان جهت پذيرش كار آموزي

  19-دريافت سهمیه  محل كارآموزيها از مراكز صنعتي و تقسيم آن بين دانشجويان

  20-تنظیم بر نامه نظارت بر نحوه کار آموزی دانشجویان و ارزیابی میزان فراگیری آنها

  21-انجام كليه وظايف محوله از طرف دفتر مركزي ار تباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • نشانی: جیرفت کیلومتر 8 جاده بندر عباس، دانشگاه جیرفت، 

  صندوق پستی:364 کد پستی: 7867161167،

  حوزه معاونت آموزشی و پژوهشی، گروه کار آفرینی و ارتباط با صنعت

  فاکس:  43347065-034

  تلفن :43347061 -034   داخلی 242

  پست الکترونیکی:

  Karafrini.ujiroft@gmail.com 

 • مدارك موردنیاز جهت ارایه به دفتر گروه کارآفرینی و ارتباط  با صنعت دانشگاه بعد از اتمام کار آموزي 

  1-اعلام شروع کار آموزی تا تاریخ 95/04/16 توسط واحد کار آموزی به دانشگاه

  2- دریافت نامه از محل کار آموزی مبنی بر گذراندن دوره  باذکر  تاریخ شروع و پایان دوره  با سر برگ و مهر آن موسسه

   3- تکمیل فرمهای گزارش ارزشیابی  هفتگی و ماهیانه با مهر و تایید ان  موسسه  ( به ازای هرهفته یک  برگ تهیه گردد )

   4- تهیه گزارش کار آموزی تایپ شده ( حداکثر 20برگ) در مورد مشخصات شرکت یا واحد صنعتی آزمایشگاه ها و کار گاه ها و کارهای انجام شده در طول دوره از قبیل کار آزمایشگاهی تحقیقاتی مدیریتی اجرایی و ..... که موجب ایجاد  ترغیب روحیه ابتکار و خلاقیت در کار آموزشده باشد به هنگام ارزیابی در نظر گرفته میشود.

   

   تذکر مهم :دانشجویانی که تا تاریخ 95/06/31 فارغ التحصیل می شوند باید مدارک خود را حداکثر تا تاریخ 95/06/24 به دفتر کار آفرینی و ارتباط با صنعت و مابقی دانشجویان تا تاریخ 95/07/07 فرصت دارند مدارک فوق الذکر را ارایه نمایند تاریخ فوق قابل تمدید نبوده و بعد از این تاریخ از تحویل مدارک دانشجو خود داری بعمل آمده و نمره صفر منظور خواهد شد.