امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 09:18 / به وقت تهران
 • مدیر امور مالی
 • اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابها
 • اداره اسناد و اعتبارات
 • قوانین و بخشنامه ها
 • بیمه تکمیلی

 •  

   نام و نام خانوادگی:  محمد فراشی

  سمت:  مدیر امور مالی

  مقطع تحصيلی:   کارشناسی ارشد

  رشته تحصیلی :   حسابداری

   

   

   

  مدیریت امور مالی با رویکرد هدايت و هماهنگي فعاليتهای واحدهای مالی و حسابداری در دانشکده‌ها و واحدها و ارائه خـدمات مشورتی و تخصصی جهت اعمال قوانين و مقــررات و نظارت بر نحوه ثبت و ضبط و نگهداری حساب‌ها با زیر مجموعه دو اداره ،اعتبارات و رسيدگي به اسناد و اداره دریافت وپرداخت وتنظیم حسابها" اقدامات لازم را به سر انجام می رسانند، و این مهم با درخواست وجه از خزانه و تأمین اعتبار نسبت به تنظيم جريان نقدينگی در سطح دانشگاه و مراقبت در تأمين به موقع نيازهای مالی براي پرداخت هزينه‌ها، با اجـــراي اصول و فنون حسابداری و نيز قوانين و مقررات مالی، محاسباتی و معاملاتی از طريق بررسی‌هاي منظم و ادواری نهایتاً به تهیه و تنظیم و نگهداری حساب ها جهت تهيه و تنظيم گزارش تفريغ بودجه در پايان هر سال مالی و ارسال آن به مراجع ذیربط و مدیریت دانشگاه صورت می پذیرد.


  شرح وظایف:

                   - اعمال تظارت مالی با رعایت مفاد آیین نامه و مصوبات هیات امنا

                   - نظارت و کنترل بر  وصول درآمدها و واریز آنها به خزانه

                   - تهیه گزارشات و صورتهای مالی و نظارت بر حفظ اسناد و  مدارک مالی

                   - انجام کلیه پرداختها و دریافتها بر طبق مقررات

                   - هدایت و ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای اداری و تنظیم کار ادارات تابعه

                   - رسیدگی به کلیه اسناد مالی دانشگاه

   

  اهداف و برنامه‌ها:

                        - به كارگيري سيستم الكترونيكی اطلاع رسانی خدمات مالی

                        - ايجاد سيستم حسابداری تعهدی

                        - ايجاد سيستم يكپارچه درآمدهای اختصاصی (وصولی) در سطح دانشگاه

                        - به روز رساني وضعيت اموال دانشگاه

                        - برخورداری از بايگاني متمركز، امن و داراي فضاي كافی در رابطه با اسناد مالی

                        - افزايش رفاه نسبی همكاران از خدمات مالی دانشگاه  شماره تماس:   03443347704

  داخلي:  209

  دورنگار:  03443347704

  آدرس پست الكترونيكي:  m.farashi64@gmail.com
 • اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابها    نام و نام خانوادگی: محمدرضا ابراهیمی

  سمت:   رییس اداره دریافت و پرداخت و تنظیم حسابها

   مدرک تحصیلی: لیسانس

  رشته تحصیلی :  زبان و ادبیات فارسی

  شماره تماس:

  داخلی: 207

  دورنگار:

  آدرس پست الكترونيكي:

   شرح وظایف:

   - تهیه و تنظیم لیست های حقوقی مربوط به وزارت دارایی، بانک، بیمه بازنشستگی و ....

   - تهیه و تنظیم و صدور اسناد حسابداری

   

   

  نام و نام خانوادگی: زهرا امیریان

  سمت:   کارشناس دفترداری و تنظیم حسابها

   مدرک تحصیلی: لیسانس

  رشته تحصیلی :  حسابداری

  شماره تماس:

  داخلی: 207

  دورنگار:

  آدرس پست الكترونيكي:

   شرح وظایف:

   - ثبت و نگهداری کلیه اسناد حسابداری

   - تهیه صورت مغایرت بانکی

     نام و نام خانوادگی: حسین مشایخی

  سمت:   کارشناس حقوق و دستمزد

   مدرک تحصیلی: لیسانس

  رشته تحصیلی :  حسابداری

  شماره تماس:

  داخلی: 207

  دورنگار:

  آدرس پست الكترونيكي:acct.mashayekhi@gmail.com

   شرح وظایف:


  - تهیه و تنظیم لیست های حقوقی مربوط به وزارت دارایی، بانک، بیمه بازنشستگی و ....  نام و نام خانوادگی: سیدحسام الدین فاطمی

  سمت:  صدور چک

   مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

  رشته تحصیلی :  حسابداری

  شماره تماس:

  داخلی: 207

  دورنگار:

  آدرس پست الكترونيكي:

   شرح وظایف:

  - صدور چک کلیه اسناد حسابداری


  نام و نام خانوادگی: غلامعباس سلطانی

  سمت:  حسابدار و امین اموال

   مدرک تحصیلی: دیپلم

  رشته تحصیلی :  باغبانی

  شماره تماس:

  داخلی: 207

  دورنگار:

  آدرس پست الكترونيكي:

   شرح وظایف:

  - نگهداری حساب اموال کارکنان

  -  بایگانی اسناد و قراردادهای مالی


 • اداره اسناد ،اعتبارات و تعهدات    نام و نام خانوادگی: الهام ستایی مختاری

  سمت:  کارشناس اعتبارات و تعهدات

   مدرک تحصیلی: لیسانس

  رشته تحصیلی :  حسابداری

  شماره تماس:

  داخلی: 207

  دورنگار:

  آدرس پست الكترونيكي:

   شرح وظایف:

   - تامین اعتبار کلیه اسناد هزینه 

   - نظارت بر رسیدگی کلیه اسناد هزینه  نام و نام خانوادگی: فاطمه عارفی

  سمت:  کارشناس رسیدگی به اسناد

   مدرک تحصیلی: فوق دیپلم

  رشته تحصیلی :  حسابداری

  داخلی:207

  شرح وظایف:

  - رسیدگی به کلیه اسناد هزینه مطابق با آیین نامه مالی و معاملاتی و قوانین و مقررات

  - انجام امورات مربوط به درامد های اختصاصی