امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:33 / به وقت تهران

نام و نام خانوادگی: احسان رئیسی استبرق

سمت: سرپرست دفتر فنی و نظارت بر طرحهای عمرانی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

طراحی کاربردی-دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمی: مربی


زمینه های تحقیقاتی:

- ارتعاشات سیستم­های دوار

- تحلیل نرم­افزاری سیستم­های دوار

- ارتعاشات غیرخطی

- الگوریتم ژنتیک

- شبکه عصبی


شماره تماس:  3 - 03443347061

داخلی: 258

دورنگار:    03443347065

آدرس پست الکترونیکی: ehsan1194@yahoo.com