امروز : چهارشنبه 24 مهر 1398 / 21:58 / به وقت تهران
نام و نام خانوادگی:  امان اله سلیمانی

سمت:  معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

مقطع تحصيلی: 

رشته تحصیلی :  

شماره تماس: 03443347069

 داخلي:  201

 دورنگار: 03443347069

 آدرس پست الكترونيكی: