امروز : جمعه 8 اسفند 1399 / 18:28 / به وقت تهران
امام صادق (ع)_ سه چیز مرد را بی اعتبار سازد حسد سخن چینی و سبک سری.

آب و هوای شهر جیرفت

لینک آب و هوای جیرفت

اوقات شرعی به افق جیرفت

اذان صبح 04:48:17
طلوع خورشید 06:06:51
اذان ظهر 11:51:51
غروب خورشید 17:37:14
اذان مغرب 17:53:13

جمعه 8 اسفند 1399
Friday, February 26, 2021
سبت 14 رجب 1442